top of page
  • Krystian

Kabotaż w transporcie

Od 21 lutego 2022 roku nowe przepisy wprowadzone przez Pakiet Mobilności 2022 zabraniają wykonywania przez tę samą jednostkę transportu i w tym samym państwie członkowskim przewozów kabotażowych przez 4 dni od zakończenia ostatniego dozwolonego przewozu kabotażowego. Każdy dzień jest liczony jako okres od 00:00 do 24:00 i rozpoczyna się od początku kolejnego dnia kalendarzowego po dniu, w którym nastąpił ostatni rozładunek w

przewozie kabotażowym.

Nowe przepisy wprowadzone przez Pakiet Mobilności 2022 zmieniły także niektóre wymagania dotyczące dokumentowania spełnienia warunków kabotażowych. Państwa członkowskie również mogą wprowadzać ograniczenia w przewozach kabotażowych, które stanowią pierwszy i ostatni odcinek transportu kombinowanego, ale muszą powiadomić o tym Komisję Europejską i ujawnić to publicznie. Na razie Polska nie wprowadziła żadnych ograniczeń.

Regulacje dotyczące kabotażu zostały ujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, w rozdziale III "Przewozy kabotażowe". Każdy przewoźnik z licencją wspólnotową i świadectwem kierowcy, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, może wykonywać przewozy kabotażowe.


Po dostarczeniu towarów w ruchu międzynarodowym do danego państwa członkowskiego, przewoźnicy mogą wykonać następnie 3 przewozy kabotażowe, a ostatni rozładunek powinien mieć miejsce w ciągu 7 dni.


34 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page